BIP - Dane podstawowe

Dane podmiotu w rejestrze REGON

 

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:
Numer identyfikacyjny REGON  951151702
Numer NIP  9211803491
Nazwa ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUŚCU
Adres siedziby:
Województwo LUBELSKIE
Powiat TOMASZOWSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura SUSIEC
Ulica, miejscowość UL. TOMASZOWSKA 53 ,SUSIEC
Poczta 22-672 SUSIEC
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 29 - GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 397- -PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ I PLACÓWEK SYSTEMU OŚWIATY
Data powstania podmiotu 2002-01-29
Data rozpoczęcia działalności 2002-09-01
Nazwa rejestru / ewidencji PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY


Żródło:  http://www.stat.gov.pl/regon/ 


Wytworzył: Andrzej Rojek 2016-02-11
Udostępnił: Andrzej Rojek 2016-02-11 14:45:00
Zmodyfikował: Andrzej Rojek 2016-02-11 14:47:46

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )